Изберете страница

Проект на фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“

ФОРМулирай правата си

Проектът цели да подобри комуникацията между лекари и пациенти чрез информиране и овластяване на самите пациенти.

3

Какво са пациентските права?

Всеки човек, на когото се оказва медицинска помощ е пациент. Правата на пациента са вид защита, която получаваме по закон без значение от раса, пол, възраст, етнос, националност, здравословно състояние или сексуална ориентация.

За кого са важни?

Всеки може да попадне в ситуация, в която се нуждае от лекарска помощ. За да защити себе си и здравето си пациентът трябва да знае правата и задълженията си.

Кои са основните пациентски права?

Пациентите имат правото да получат информация за състоянието си и възможните методи за лечение, да се консултират с повече от един лекар, да им бъде оказана качествена медицинска помощ с модерни методи за лечение, да бъдат в безопасност по време на лечението и др. 

b

Кои са основните задължения на пациентите?

Пациентите са длъжни да се грижат за здравето си и да внимават да не увреждат здравето на другите, да спазват правилата в лечебното заведение и да съдействат на лекаря за подобряване на здравето си.

Проектът включва:

p

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Юридически консултации

Юридическите консултации дават възможност за изясняване на случая и преценка от правна гледна точка дали в действителност е имало нарушаване на пациентски права. Провеждат се от Мария Петрова, адвокат по медицинско право.

Наръчник

Семинарът е насочен към жени, на които предстои да се подложат на медицинска интервенция, и ще им даде знания за това как да изразят правото си на информирано съгласие по най-подходящ начин и да отстояват пациентските си права. Воден от адвокат Мария Петрова.

Семинар

Семинарът е насочен към жени, на които предстои да се подложат на медицинска интервенция, и ще им даде знания за това как да изразят правото си на информирано съгласие по най-подходящ начин и да отстояват пациентските си права. Воден от адвокат Мария Петрова.

Проектът цели да подобри комуникацията между лекари и пациенти чрез информиране и овластяване на самите пациенти.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

консултации

Психологически консултации за жени, преживели нежелани последици от медицински операции – отстранен орган без изричното съгласие на пациента, засегнат орган или намалена функционалност на орган в следствие на операция, намалени репродуктивни способности в следствие на коремни операции, травмиращи преживявания и др.

за въпроси и записване

За въпроси, записване за обучения и консултации, скайп консултации и мнения. Напишете своя казус тук или се обадете на телефон 088 9 89 08 75.