Изберете страница

Проект на фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“

ФОРМулирай правата си

Проектът цели да подобри комуникацията между лекари и пациенти чрез информиране и овластяване на самите пациенти.

3

Наръчник пациентски права

Семинарът е насочен към жени, на които предстои да се подложат на медицинска интервенция, и ще им даде знания за това как да изразят правото си на информирано съгласие по най-подходящ начин и да отстояват пациентските си права. Воден от адвокат Мария Петрова.

Какво са пациентските права?

Всеки човек, на когото се оказва медицинска помощ е пациент. Правата на пациента са вид защита, която получаваме по закон без значение от раса, пол, възраст, етнос, националност, здравословно състояние или сексуална ориентация.

За кого са важни?

Всеки може да попадне в ситуация, в която се нуждае от лекарска помощ. За да защити себе си и здравето си пациентът трябва да знае правата и задълженията си.

Кои са основните пациентски права?

Пациентите имат правото да получат информация за състоянието си и възможните методи за лечение, да се консултират с повече от един лекар, да им бъде оказана качествена медицинска помощ с модерни методи за лечение, да бъдат в безопасност по време на лечението и др. 

b

Кои са основните задължения на пациентите?

Пациентите са длъжни да се грижат за здравето си и да внимават да не увреждат здравето на другите, да спазват правилата в лечебното заведение и да съдействат на лекаря за подобряване на здравето си.

Пациентски права при асистирана репродукция

Много двойки с репродуктивни проблеми се обръщат към съвременните асистирани репродуктивни технологии (АРТ). Повечето от тях не са достатъчно информирани относно правата си като пациенти, което може да ги възпрепятства да вземат адекватни решения за здравето си и репродуктивните си способности.

За пациентите, които пристъпват към асистирана репродукция е важно да взимат информирани решения и да знаят отговора на тези въпроси:

Относно Центъра за асистирана репродукция (ЦАР):

 • Какви процедури се финансират от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР), на каква стойност, при какви индикации и до колко опита?

 • Покриват ли се от ЦАР някакви изследвания, прегледи и медикаменти, свързани с процедурата по асистирана репродукция

 • Какви други програми за финансиране на процедури по асистирана репродукция съществуват?

.

Основни пациентски права при АРТ:

 

 • Какви са правата на пациентите във връзка с отпускане на болнични по време на всеки етап от процедурата по АРТ?

 • Какво трябва да знаем за информираното съгласие по време на АРТ? 
 • Каква документация има право да изисква и получи пациента при процедура по асистирана репродукция? Защо е важно да се съхранява?
 • Възможно ли е ползване на болничен по време на АРТ в чужбина? 
b

Какви са правата и задълженията

 • На пациентите във връзка с криоконсервацията и криопрезервацията на биологичен материал (замразяване на ембриони, яйцеклетки и сперматозоиди)?
 • На донорите на биологичен материал?
 • На получателите на биологичен материал от донорски програми, свързани с АРТ, както и на медицинското заведение, координиращо донорската програма?

 • Позволено ли е сурогатното майчинство в България? Имат ли право български граждани да търсят и извършват процедури по сурогатство извън пределите на България?
 • Позволено ли е “осиновяване” на донорски ембриони в България?

Уебинари

„Пациентски права – теория и практика“ – адв. Мария Петрова

20.11.2019 г.

Семинарът е насочен към жени, на които предстои да се подложат на медицинска интервенция, и ще им даде знания за това как да изразят правото си на информирано съгласие по най-подходящ начин и да отстояват пациентските си права. Воден от адвокат Мария Петрова.

„Пациентски права при асистирани репродуктивни техники“ – адв. Мария Петрова

18 и 25.01.2022 г.

Насочен към двойките с репродуктивни проблеми и жените без партньор, които се интересуват от асистирана репродукция с донорски сперматозоиди, както и към тези, които вече са предприели действия по извършване на асистирана репродуктивна техника.

„Психо-емоционалните предизвикателства пред двойките с репродуктивни проблеми“ – психолог Стела Хараламбова

01.02.2022 г.

Насочен към двойките с репродуктивни проблеми и тези, които вече са преприели действия по извършване на асистирана репродукция.

за въпроси и записване

За въпроси, записване за обучения и консултации, скайп консултации и мнения. Напишете своя казус тук или се обадете на телефон 088 9 89 08 75.