Изберете страница

Общи условия

Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта https://formulirai.com/

1. Уеб сайтът https://formulirai.com/ е безплатен информационен портал, който предоставя авторски статии и материали относно дейностите по проект “ФОРМулирай правата си” изпълняван от Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” и финансиран от Български фонд за жените, както и препратки към други сайтове. При зaрeждaнeтo нa кoятo и дa e стрaницa oт https://formulirai.com/ с вгрaдeнитe хипeр-връзки в нeя, пoтрeбитeлят сe съглaсявa, изцялo приeмa и сe зaдължaвa дa спaзвa нaстoящитe Oбщи услoвия:

Уеб сайтът може по всяко време, без предизвестие, да промени общите условия чрез актуализиране на този документ. Ваше задължение е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.

2. Всички елементи на съдържанието на сайта https://formulirai.com/, включително и не само: текстове, дизайн, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитира или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласуване с https://formulirai.com

​3. Запознаването със съдържанието на  сайта е свободно, като Потребителя не е длъжен и/или принуден да въвежда каквито и да било лични данни.  Уеб сайтът https://formulirai.com/, си запазва правото да ограничава ползването на определени части от сайта и/или предоставянето на информация и/или достъп от същия, само и единствено на регистрирани потребители.

С попълване на контактните форми в сайта, Потребителят приема и се съгласява, че https://formulirai.com/ има правото да използва и обработва предоставените лични данни в контактните форми за предоставяне на специализирана и/или допълнителна информация и за обща комуникация с потребителя.

Уеб-сайтът https://formulirai.com/ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни.

(1) Личните данни са събрани от Уеб-сайтът https://formulirai.com/ от лицата, за които се отнасят.

(2) Уеб-сайтът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

4. Уеб-сайтът https://formulirai.com/ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уеб-сайта. След изтичането на този срок, Уеб-сайтът https://formulirai.com/  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Уеб-сайтът https://formulirai.com/ ще Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен.

Уеб-сайтът https://formulirai.com/ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство, за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Уеб сайтът https://formulirai.com/ декларира, че предоставената инфорамация няма да се предоставя на трети юридически и/или физически лица, под каквато и да било форма, и че съхранението на предоставената информация, ще е изцяло в съответствие с действащото на територията на Република България законодателство.

5. Разделите в този сайт могат да съдържат връзки към други сайтове. Когато напускате сайта на https://formulirai.com/, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и https://formulirai.com/ не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

6. Общите условия за ползване на уеб сайта https://formulirai.com/ и Вашето използване на интернет страницата са подчинени на законите на Република България. Относно всички, неуредени с този документ въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.10.2019 г.