Изберете страница
#ФОРМулирай правата си

Семинар

В рамките на проекта беше проведен семинар, насочен към жени, на които предстои да се подложат на медицинска интервенция. Семинарът даде знания за това как да изразяват правото си на информирано съгласие по най-подходящ начин и да отстояват пациентските си права. Води се от адвокат Мария Петрова.

Теми на обучението

Семинарът е подходящ за всеки, на когото предстои медицинска интервенция, или иска да научи повече за медицинските си права и как да ги отстоява

E

Кой е пациент според българското законодателство?

E

Какви са принципите на медицинската помощ?

E

Отказ от лечение – правни последици

E

Какви са основните задължения на пациентите?

E

Какво е спешна помощ? И какво неотложна?

E

Какво е здравна информация, медицинска документация и лекарска тайна?

E

Световни практики по темата.

E

Какви са основните права на пациентите?

E

Информиран избор и съгласие

E

Права на жените свързани с женско и репродуктивно здраве?

Дата и място на провеждане

 Дата на провеждане: 26.09.2019

10:00-16:00 

Адрес: ул. Иван Вазов 38, София, Hour Space

Очакваме следваща дата за семинара. Междувременно можете да прочетете резюме на темите, които бяха засегнати, тук: 

Гост лектор

Мария Петрова

Aдвокат по медицинско право

Завършва магистърски степени по „Хуманна медицина“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицински университет – София, както и магистърска степен по “Право” в СУ “Св. Климент Охридски”. Притежава няколко следдипломни квалификации в сферата на медицинското от право от водещи европейски университети. Основател и ръководител е на Кантора по медицинско право LexMedica, както и изпълнителен директор на Фондация „Европейски институт по медицинско право, здравен мениджмънт и обществено здраве“. Има дългогодишен опит в процесуално представителство по граждански, наказателни и административни дела. Член е на Световната асоциация по медицинско право и етика и две поредни години е отличена с награда за „Най-добър млад учен“ в сферата на медицинското право. Преподава социално и здравно законодателство в Медицински университет – София.