Изберете страница
#ФОРМулирай правата си

Финансиране на АРТ от ЦАР  

Какво се финансира от ЦАР, какви са показанията и какви процедури не се финансират.

3

Какви процедури се финансират от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР)?

Центърът финансира следните дейности по асистирана репродукция:

E

контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече лекарствени продукти (аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти; гонадотропни хормони; други (за лутеална поддръжка) – стероиди и/или хорионгонадотропин);

E

контрола на стимулационния процес чрез документирани ехографски прегледи и хормонални изследвания;

E

АРТ методи (инвитро методики):

 • фоликулна пункция под ехографски контрол;
 • класическо инвитро оплождане;
 • оплождане чрез т.нар. ICSI;
 • трансфер на свежи ембриони;
 • криоконсервация (замразяване и съхранение) на предимплантационни ембриони или на яйцеклетки (в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 6);
 • трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра – необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;
 • асистирана репродукция на спонтанен цикъл – ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и.

При какви индикации се финансират дейности по асистирана репродукция?

Центърът финансира изброените процедури при лица с безплодие при наличие на следните индикации:

E

тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):

 • липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
 • наличие на някое от следните състояния: едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза; двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация); едностранна непроходимост с контралатерална стеноза; двустранна интерстициална или истмична стеноза; състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност; доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща маточните тръби.
E

стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS

E

доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите

E

стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):

 • азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
 • олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
  • обем на еякулата < 1,0 ml;
  • концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
  • сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);
  • сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
  • наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
E

безплодие с неизяснена медицинска причина

E

доказано онкологично заболяване при жената

До колко опита се финансират?

Центърът финансира до 4 инвитро опита, като всеки от тях включва един трансфер на свежи ембриони и един трансфер на замразени.

Как се кандидатства за финансиране от ЦАР?

 

Преди да кандидатстват, пациентите трябва да изберат конкретно лечебно заведение, което има подписан договор за работа с Центъра. Лечебното заведение назначава нужните изследвания и насочва пациентите каква документация е необходимо да се приложи в конкретния случай (в зависимост от здравословното състояние на партньорите и индикациите за кандидатстване). Медицинската документация се подготвя от лечебното заведение и се подава лично от заявителката на адреса на ЦАР или се ползват пощенски услуги (писмо с обратна разписка) или куриерски услуги. При подаването пациентите получават входящ номер, с който може да се проследи статусът на заявлението на уебсайта на ЦАР.

В следните случаи ЦАР може да откаже финансиране, независимо от наличието на индикации за финансиране:

E

ако за единия или за двамата партньори съществуват контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция. Наредбата включва широк кръг от контраиндикации за осъществяване на ин витро лечение и съпътстващите го процедури, свързани със здравословното състояние на партньорите и различни рискове за него, както и противопоказания при  жената за зачеване, износване и раждане; н);

E

при жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението;

E

ако жената е с липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон по-малко от 0,5 ng/ml;

E

при жени, навършили 35 години към датата на подаване на заявлението за индикацията по чл. 26, ал. 1, т. 6 (доказано онкологично заболяване при жената);

На каква стойност могат да са финансираните процедури? Какво включва сумата, предоставяна от Центъра? Покриват ли се от ЦАР някакви изследвания, прегледи и медикаменти, свързани с процедурата по асистирана репродукция?

 

E

При дейности по трансфер на свежи ембриони (до 5000,00 лв.):

 • ехографски прегледи – до 6 броя – 30,00 лв/бр.
 • хормонални изследвания – до 10 броя – 18,00 лв/бр.
 • фоликулна пункция под ехографски контрол – 400,00 лв.
 • класическо ин витро оплождане – 1300,00 лв.
 • оплождане чрез т. нар. ICSI – 1600,00 лв.
 • ембриотрансфер – 340,00 лв.
 • криоконсервация  (замразяване и съхранение) на предимплантационни ембриони – 200,00 лв.
 • лекарствени продукти при класическо ин витро – до 2100,00 лв.
 • лекарствени продукти при оплождане чрез ICSI – до 2100,00 лв.
E

При дейности по асистирана репродукция на спонтанен цикъл (до 5000,00 лв.) – възможно само в следните случаи: при пациентката е показан лош отговор към КОХС при предходна/и стимулация/и (0 – 4 яйцеклетки; ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон от 0,5 до 1,1 ng/ml; наличие на съпътстващо заболяване или състояние, което е противопоказано за стимулация, напр. автоимунни заболявания, тежки алергични реакции и др.):

 • ехографски прегледи – до 12 броя – 30 лв./бр.
 • фоликулна пункция под ехографски контрол –  4 броя – 400,00 лв./бр.
 • оплождане – 1600, 00 лв.
 • замразяване на ембриони- до 4 броя – 200, 00 лв./бр.
 • размразяване на ембриони – 250, 00 лв.
 • култивиране – 50, 00 лв.
 • трансфер на размразени ембриони – 340,00 лв.

 

E

При дейности по трансфер на размразени ембриони (до 500, 00 лв.):

 • ехографски прегледи – 30,00 лв.
 • размразяване на ембриони – 100,00 лв.
 • култивиране – 30, 00 лв.
 • трансфер на размразени ембриони – 340, 00 лв.
E

При дейности по асистирана репродукция за запазване на фертилните способности на жени с онкологично заболяване (до 2500, 00 лв.)

 • ехографски прегледи – до 6 броя – 30, 00 лв./бр.
 • хормонални изследвания – до 10 бр. – 18,00 лв./бр.
 • фоликулна пункция под ехографски контрол – 400,00 лв.
 • замразяване на яйцеклетки – 200,00 лв.
 • лекарствени продукти – до 1540, 00 лв.
E

При дейности по асистирана репродукция на жени с онкологично заболяване (до 2500, 00 лв.)

 • размразяване на яйцеклетки – до 2 бр. – 280, 00 лв./бр.
 • оплождане – 1600, 00 лв.
 • трансфер на ембриони – 340,00 лв.

Какво не се финансира от Центъра за асистирана репродукция?

 

 

E

първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане;

E

изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:

а) микробиологични;

б) спермален анализ;

в) за трансмисивни инфекции;

г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;

д) хормонални – преди КОХС;

е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;

ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);

E

инвитро матурация (IVM) – процедура, при която яйцеклетките се извличат не незрял стадий без използването на медикаменти и тяхното съзряване се извършва в лабораторни условия;

E

ембриодонация (донорство на ембриони);

E

тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

E

изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им;

E

индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. медикаменти от групата на селективен модулатор на естрогенни рецептори (СЕРМ);

E

инсеминации от партньора или дарител;

E

Ембриоредукция (редуциране на броя ембриони при многоплодна бременност);

E

предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);

E

овоцитна донация (донорство на яйцеклетки);

E

GIFT (трансфер на гамети във фалопиевата тръба), ZIFT (трансфер на зиготи във фалопиевата тръба) и други процедури, подобни на инвитро лечението;

В кои лечебни заведения може да се извърши процедурата по асистирана репродукция?

 

Единствено в лечебни заведения, имащи сключен Договор с Центъра за асистирана репродукция.

В следните случаи ЦАР може да откаже финансиране, независимо от наличието на индикации за финансиране: