Изберете страница
#ФОРМулирай правата си

Специалисти

Мария Петрова

Aдвокат по медицинско право

Завършва магистърски степени по „Хуманна медицина“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицински университет – София, както и магистърска степен по “Право” в СУ “Св. Климент Охридски”. Притежава няколко следдипломни квалификации в сферата на медицинското от право от водещи европейски университети. Основател и ръководител е на Кантора по медицинско право LexMedica, както и изпълнителен директор на Фондация „Европейски институт по медицинско право, здравен мениджмънт и обществено здраве“. Има дългогодишен опит в процесуално представителство по граждански, наказателни и административни дела. Член е на Световната асоциация по медицинско право и етика и две поредни години е отличена с награда за „Най-добър млад учен“ в сферата на медицинското право. Преподава социално и здравно законодателство в Медицински университет – София.

Стела Хараламбова

Психолог

Специализирала международно в така наречените терапии от трето поколение (Контекстуални терапии) като Acceptance and Commitment therapy, Functional Analytic Psychotherapy, Integrative Behavioral Couple Therapy, BA for depression, DBT. Член на Българската Асоциация по Репродуктивна психология. Стела Хараламбова е преминала различни обучения по перинатална психология и е автор на първата публикация на изследване в България свързано с Качеството на живот при жените преминаващи през инвитро процедури –Хараламбова, С. (2018). Инфертилитет и качество на живот при жени в процедури по асистирана репродукция. Население, 2, 173-192. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).

Интересите й са в сферата на репродуктивната психология (работи с двойки, които преминават през асистирана репродукция, инвитро с участие на трета страна, повтарящи се аборти, бременност след АРТ, следродилни депресии, осиновяване). Също така тревожни разстройства, депресии, зависимости, проблеми в двойката и други.

 

Милена Маринова

Психолог

Член на Дружеството на психолозите в България. Завършва магистратура по “Социална психология” във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Притежава опит в консултирането на хора, преживели насилие в продължение на 16 години, придобит при работа в държавната система за закрила на детето и социални грижи, като консултант в Център за възстановяване, консултиране и психотерапия към Фондация „Асоциация Анимус“ и като консултант към Сдружение „Рефлективно учене България”. Притежава множество допълнителни обучения и квалификации в сферата на психотерапията и психологическото консултиране, включително и завършено обучение по ЕМДР терапия. Професионалните ѝ интереси са в областта на психологичната травма и нейното отражение върху функционирането на хората, в това число и травмата от преживени медицински интервенции.

 

За Контакти

Пишете ни на имейл или се обадете на телефон 088 9 89 08 75.